Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)

00
   0.95% (11 lượt)
01
   1.30% (15 lượt)
02
   1.13% (13 lượt)
03
   1.13% (13 lượt)
04
   1.39% (16 lượt)
05
   1.22% (14 lượt)
06
   1.13% (13 lượt)
07
   1.48% (17 lượt)
08
   0.87% (10 lượt)
09
   1.22% (14 lượt)
10
   1.04% (12 lượt)
11
   1.22% (14 lượt)
12
   0.87% (10 lượt)
13
   1.04% (12 lượt)
14
   0.78% (9 lượt)
15
   1.48% (17 lượt)
16
   1.04% (12 lượt)
17
   1.48% (17 lượt)
18
   1.22% (14 lượt)
19
   0.78% (9 lượt)
20
   1.30% (15 lượt)
21
   0.78% (9 lượt)
22
   1.39% (16 lượt)
23
   0.87% (10 lượt)
24
   0.61% (7 lượt)
25
   0.78% (9 lượt)
26
   0.95% (11 lượt)
27
   1.04% (12 lượt)
28
   1.04% (12 lượt)
29
   0.87% (10 lượt)
30
   0.95% (11 lượt)
31
   1.30% (15 lượt)
32
   1.13% (13 lượt)
33
   1.48% (17 lượt)
34
   0.95% (11 lượt)
35
   0.95% (11 lượt)
36
   1.39% (16 lượt)
37
   0.87% (10 lượt)
38
   1.04% (12 lượt)
39
   1.22% (14 lượt)
40
   0.69% (8 lượt)
41
   0.87% (10 lượt)
42
   0.69% (8 lượt)
43
   0.61% (7 lượt)
44
   1.04% (12 lượt)
45
   0.61% (7 lượt)
46
   0.87% (10 lượt)
47
   0.52% (6 lượt)
48
   1.13% (13 lượt)
49
   1.04% (12 lượt)
50
   0.69% (8 lượt)
51
   1.04% (12 lượt)
52
   1.56% (18 lượt)
53
   1.22% (14 lượt)
54
   1.30% (15 lượt)
55
   1.13% (13 lượt)
56
   1.30% (15 lượt)
57
   0.95% (11 lượt)
58
   0.43% (5 lượt)
59
   0.95% (11 lượt)
60
   0.87% (10 lượt)
61
   0.52% (6 lượt)
62
   1.22% (14 lượt)
63
   0.78% (9 lượt)
64
   1.30% (15 lượt)
65
   0.61% (7 lượt)
66
   1.13% (13 lượt)
67
   1.04% (12 lượt)
68
   0.87% (10 lượt)
69
   0.61% (7 lượt)
70
   0.43% (5 lượt)
71
   1.65% (19 lượt)
72
   1.04% (12 lượt)
73
   0.61% (7 lượt)
74
   1.13% (13 lượt)
75
   0.69% (8 lượt)
76
   1.48% (17 lượt)
77
   1.04% (12 lượt)
78
   1.13% (13 lượt)
79
   1.56% (18 lượt)
80
   0.78% (9 lượt)
81
   0.87% (10 lượt)
82
   0.78% (9 lượt)
83
   0.69% (8 lượt)
84
   1.04% (12 lượt)
85
   0.78% (9 lượt)
86
   1.30% (15 lượt)
87
   1.48% (17 lượt)
88
   0.78% (9 lượt)
89
   0.69% (8 lượt)
90
   0.69% (8 lượt)
91
   1.22% (14 lượt)
92
   0.69% (8 lượt)
93
   1.39% (16 lượt)
94
   0.61% (7 lượt)
95
   0.43% (5 lượt)
96
   1.13% (13 lượt)
97
   0.61% (7 lượt)
98
   0.52% (6 lượt)
99
   1.48% (17 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 17/05/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

27( 4 Lần )Tăng 2
56( 4 Lần )Tăng 2
01( 3 Lần ) Không tăng
20( 3 Lần )Tăng 1
22( 3 Lần )Tăng 1
52( 3 Lần )Giảm 2
72( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

36 ( 7 Lần ) Không tăng
56 ( 7 Lần )Tăng 1
72 ( 7 Lần ) Không tăng
22 ( 6 Lần )Tăng 1
52 ( 6 Lần )Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp:

20 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
01 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
13 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
56 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
63 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
72 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

45      ( 12 ngày )
92      ( 12 ngày )
81      ( 10 ngày )
28      ( 8 ngày )
58      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
13 Lần 2
07 Lần 1
10 Lần 1
18 Lần 5
17 Lần 3
215 Lần 1
11 Lần 2
315 Lần 3
8 Lần 1
48 Lần 1
13 Lần 1
57 Lần 0
10 Lần 1
617 Lần 3
12 Lần 4
710 Lần 2
9 Lần 2
89 Lần 1
5 Lần 1
912 Lần 1