Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.23% (10 lượt)
01
   0.86% (7 lượt)
02
   0.99% (8 lượt)
03
   0.99% (8 lượt)
04
   0.49% (4 lượt)
05
   0.62% (5 lượt)
06
   0.86% (7 lượt)
07
   0.49% (4 lượt)
08
   0.62% (5 lượt)
09
   0.49% (4 lượt)
10
   1.48% (12 lượt)
11
   0.74% (6 lượt)
12
   0.99% (8 lượt)
13
   0.49% (4 lượt)
14
   0.62% (5 lượt)
15
   0.74% (6 lượt)
16
   1.11% (9 lượt)
17
   0.99% (8 lượt)
18
   1.36% (11 lượt)
19
   1.23% (10 lượt)
20
   0.86% (7 lượt)
21
   0.99% (8 lượt)
22
   1.60% (13 lượt)
23
   0.62% (5 lượt)
24
   0.86% (7 lượt)
25
   1.48% (12 lượt)
26
   1.23% (10 lượt)
27
   0.86% (7 lượt)
28
   1.11% (9 lượt)
29
   0.62% (5 lượt)
30
   1.85% (15 lượt)
31
   0.62% (5 lượt)
32
   1.11% (9 lượt)
33
   1.23% (10 lượt)
34
   0.62% (5 lượt)
35
   0.86% (7 lượt)
36
   0.99% (8 lượt)
37
   0.74% (6 lượt)
38
   0.49% (4 lượt)
39
   0.49% (4 lượt)
40
   1.23% (10 lượt)
41
   0.99% (8 lượt)
42
   0.49% (4 lượt)
43
   0.99% (8 lượt)
44
   0.62% (5 lượt)
45
   1.36% (11 lượt)
46
   0.74% (6 lượt)
47
   0.74% (6 lượt)
48
   0.62% (5 lượt)
49
   0.99% (8 lượt)
50
   0.86% (7 lượt)
51
   0.74% (6 lượt)
52
   1.73% (14 lượt)
53
   0.86% (7 lượt)
54
   0.99% (8 lượt)
55
   0.49% (4 lượt)
56
   0.99% (8 lượt)
57
   1.85% (15 lượt)
58
   0.99% (8 lượt)
59
   1.23% (10 lượt)
60
   1.60% (13 lượt)
61
   1.36% (11 lượt)
62
   1.36% (11 lượt)
63
   1.48% (12 lượt)
64
   0.99% (8 lượt)
65
   1.11% (9 lượt)
66
   1.11% (9 lượt)
67
   1.11% (9 lượt)
68
   0.37% (3 lượt)
69
   1.60% (13 lượt)
70
   0.74% (6 lượt)
71
   1.60% (13 lượt)
72
   0.74% (6 lượt)
73
   1.11% (9 lượt)
74
   0.99% (8 lượt)
75
   0.99% (8 lượt)
76
   1.11% (9 lượt)
77
   1.98% (16 lượt)
78
   0.62% (5 lượt)
79
   0.99% (8 lượt)
80
   0.86% (7 lượt)
81
   0.99% (8 lượt)
82
   1.98% (16 lượt)
83
   0.62% (5 lượt)
84
   0.62% (5 lượt)
85
   0.62% (5 lượt)
86
   0.99% (8 lượt)
87
   0.49% (4 lượt)
88
   0.62% (5 lượt)
89
   1.60% (13 lượt)
90
   1.36% (11 lượt)
91
   1.23% (10 lượt)
92
   1.73% (14 lượt)
93
   0.99% (8 lượt)
94
   0.62% (5 lượt)
95
   1.60% (13 lượt)
96
   0.86% (7 lượt)
97
   0.86% (7 lượt)
98
   1.23% (10 lượt)
99
   0.99% (8 lượt)
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 15/05/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

26( 3 Lần )Tăng 1
62( 3 Lần )Giảm 1
90( 3 Lần ) Không tăng
10( 2 Lần )Tăng 1
12( 2 Lần )Tăng 2
13( 2 Lần ) Không tăng
16( 2 Lần )Tăng 1
25( 2 Lần )Tăng 1
31( 2 Lần )Tăng 1
40( 2 Lần ) Không tăng
45( 2 Lần ) Không tăng
48( 2 Lần ) Không tăng
52( 2 Lần )Tăng 1
63( 2 Lần )Giảm 1
65( 2 Lần )Giảm 1
72( 2 Lần )Tăng 1
88( 2 Lần )Tăng 1
96( 2 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

62 ( 6 Lần ) Không tăng
30 ( 5 Lần )Tăng 1
52 ( 5 Lần )Tăng 1
25 ( 4 Lần ) Không tăng
26 ( 4 Lần ) Không tăng
40( 4 Lần )Tăng 1
45( 4 Lần ) Không tăng
59( 4 Lần ) Không tăng
88( 4 Lần )Tăng 2
90( 4 Lần )Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

26 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
10 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
16 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
25 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
31 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

42      ( 15 ngày )
23      ( 13 ngày )
85      ( 12 ngày )
74      ( 11 ngày )
92      ( 11 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
6 Lần 2
013 Lần 0
12 Lần 4
16 Lần 1
10 Lần 2
210 Lần 2
9 Lần 1
38 Lần 0
8 Lần 1
45 Lần 2
5 Lần 1
57 Lần 2
12 Lần 2
610 Lần 1
3 Lần 0
76 Lần 2
6 Lần 1
89 Lần 0
10 Lần 0
97 Lần 0