KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 15/05/2024

Thứ tưNgày: 15/05/2024
18MC-2MC-5MC-7MC-17MC-16MC-1MC-8MC
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
06926
G.1
62025
G.2
01409
55964
G.3
06652
08021
58498
38040
60194
51612
G.4
9231
5633
3688
2553
G.5
1388
2016
7652
8917
9212
7390
G.6
336
470
610
G.7
89
29
30
72
ChụcĐơn Vị
09
10,22,6,7
21,5,6,9
30,1,3,6
40
ChụcĐơn Vị
522,3
64
70,2
882,9
90,4,8
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 14/05/2024
Thứ baNgày: 14/05/2024
14MB-13MB-6MB-11MB-5MB-19MB-10MB-20MB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
16880
G.1
28703
G.2
39525
63916
G.3
15096
08691
26638
16518
93526
28481
G.4
8610
7148
0858
1031
G.5
1597
2914
5213
4645
6661
9199
G.6
934
848
328
G.7
66
63
45
65
ChụcĐơn Vị
03
10,3,4,6,8
25,6,8
31,4,8
452,82
ChụcĐơn Vị
58
61,3,5,6
7 
80,1
91,6,7,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 13/05/2024
Thứ haiNgày: 13/05/2024
15MA-1MA-9MA-3MA-4MA-17MA-7MA-14MA
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
84396
G.1
64440
G.2
12844
84462
G.3
39690
88306
54902
80590
37165
66935
G.4
3100
7913
8862
4260
G.5
8127
9549
6572
7683
7337
1419
G.6
007
667
359
G.7
63
62
20
26
ChụcĐơn Vị
00,2,6,7
13,9
20,6,7
35,7
40,4,9
ChụcĐơn Vị
59
60,23,3,5,7
72
83
902,6
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 12/05/2024
Chủ nhậtNgày: 12/05/2024
20LZ-10LZ-7LZ-6LZ-14LZ-17LZ-12LZ-18LZ
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
54105
G.1
06147
G.2
74859
97508
G.3
73957
99482
89320
24590
26706
66538
G.4
7963
9465
0076
7088
G.5
5862
9352
0691
2480
1519
4340
G.6
751
430
989
G.7
75
33
21
97
ChụcĐơn Vị
05,6,8
19
20,1
30,3,8
40,7
ChụcĐơn Vị
51,2,7,9
62,3,5
75,6
80,2,8,9
90,1,7
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 11/05/2024
Thứ bảyNgày: 11/05/2024
9LY-10LY-20LY-6LY-2LY-13LY-14LY-3LY
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
98076
G.1
10832
G.2
34069
56100
G.3
99345
21382
23746
71599
25382
85169
G.4
0930
1587
9302
2080
G.5
0506
4079
4286
6281
9650
6402
G.6
526
321
995
G.7
64
52
00
77
ChụcĐơn Vị
002,22,6
1 
21,6
30,2
45,6
ChụcĐơn Vị
50,2
64,92
76,7,9
80,1,22,6,7
95,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 10/05/2024
Thứ sáuNgày: 10/05/2024
11LX-17LX-20LX-7LX-15LX-9LX-10LX-14LX
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
78736
G.1
18262
G.2
50955
32467
G.3
23671
36298
05252
86570
16030
92419
G.4
9864
2396
4270
9528
G.5
3814
6159
4915
6569
5975
3971
G.6
157
788
615
G.7
61
25
40
81
ChụcĐơn Vị
0 
14,52,9
25,8
30,6
40
ChụcĐơn Vị
52,5,7,9
61,2,4,7,9
702,12,5
81,8
96,8
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 09/05/2024
Thứ nămNgày: 09/05/2024
5LV-8LV-3LV-9LV-20LV-15LV-6LV-10LV
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
60325
G.1
15349
G.2
32360
62341
G.3
75210
62356
51398
75745
57573
85987
G.4
1468
8155
2344
3177
G.5
4101
1314
6459
5476
3361
9112
G.6
358
053
489
G.7
34
30
62
71
ChụcĐơn Vị
01
10,2,4
25
30,4
41,4,5,9
ChụcĐơn Vị
53,5,6,8,9
60,1,2,8
71,3,6,7
87,9
98