Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ vé #01198 | Thứ tư, ngày 15/05/2024
031113212434

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 15/05/2024
Giá trị Jackpot: 63.000.355.500 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot063.000.355.500đ
Giải nhất4210.000.000đ
Giải nhì2255300.000đ
Giải ba3762430.000đ
Kỳ vé #01197 | Chủ nhật, ngày 12/05/2024
030506093245

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 12/05/2024
Giá trị Jackpot: 56.872.464.500 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot056.872.464.500đ
Giải nhất3210.000.000đ
Giải nhì1925300.000đ
Giải ba3475030.000đ
Kỳ vé #01196 | Thứ sáu, ngày 10/05/2024
121331384243

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 10/05/2024
Giá trị Jackpot: 53.511.343.500 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot053.511.343.500đ
Giải nhất3410.000.000đ
Giải nhì1662300.000đ
Giải ba3058330.000đ
Kỳ vé #01195 | Thứ tư, ngày 08/05/2024
021013223034

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 08/05/2024
Giá trị Jackpot: 50.378.948.500 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot050.378.948.500đ
Giải nhất4010.000.000đ
Giải nhì1854300.000đ
Giải ba2875630.000đ
Kỳ vé #01194 | Chủ nhật, ngày 05/05/2024
101214162139

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 05/05/2024
Giá trị Jackpot: Chờ thống kê đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot0Chờ thống kê
Giải nhất3110.000.000đ
Giải nhì1624300.000đ
Giải ba2779530.000đ