Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.48% (16 lượt)
01
   1.11% (12 lượt)
02
   1.11% (12 lượt)
03
   0.93% (10 lượt)
04
   1.11% (12 lượt)
05
   1.11% (12 lượt)
06
   0.83% (9 lượt)
07
   0.65% (7 lượt)
08
   0.83% (9 lượt)
09
   0.83% (9 lượt)
10
   1.76% (19 lượt)
11
   1.11% (12 lượt)
12
   1.02% (11 lượt)
13
   0.65% (7 lượt)
14
   0.56% (6 lượt)
15
   1.11% (12 lượt)
16
   1.11% (12 lượt)
17
   0.93% (10 lượt)
18
   1.11% (12 lượt)
19
   1.30% (14 lượt)
20
   1.11% (12 lượt)
21
   1.11% (12 lượt)
22
   0.83% (9 lượt)
23
   0.65% (7 lượt)
24
   1.02% (11 lượt)
25
   0.74% (8 lượt)
26
   0.83% (9 lượt)
27
   0.93% (10 lượt)
28
   0.65% (7 lượt)
29
   1.20% (13 lượt)
30
   1.57% (17 lượt)
31
   1.20% (13 lượt)
32
   1.39% (15 lượt)
33
   1.30% (14 lượt)
34
   0.93% (10 lượt)
35
   1.11% (12 lượt)
36
   0.65% (7 lượt)
37
   1.11% (12 lượt)
38
   0.65% (7 lượt)
39
   0.83% (9 lượt)
40
   1.30% (14 lượt)
41
   0.65% (7 lượt)
42
   1.02% (11 lượt)
43
   0.83% (9 lượt)
44
   0.74% (8 lượt)
45
   0.65% (7 lượt)
46
   0.83% (9 lượt)
47
   0.56% (6 lượt)
48
   0.93% (10 lượt)
49
   1.39% (15 lượt)
50
   0.93% (10 lượt)
51
   0.56% (6 lượt)
52
   1.02% (11 lượt)
53
   1.02% (11 lượt)
54
   1.11% (12 lượt)
55
   0.65% (7 lượt)
56
   1.20% (13 lượt)
57
   1.48% (16 lượt)
58
   1.57% (17 lượt)
59
   0.74% (8 lượt)
60
   1.20% (13 lượt)
61
   0.65% (7 lượt)
62
   1.30% (14 lượt)
63
   0.83% (9 lượt)
64
   1.02% (11 lượt)
65
   1.02% (11 lượt)
66
   0.83% (9 lượt)
67
   1.30% (14 lượt)
68
   0.93% (10 lượt)
69
   1.11% (12 lượt)
70
   0.46% (5 lượt)
71
   0.83% (9 lượt)
72
   0.74% (8 lượt)
73
   0.83% (9 lượt)
74
   0.74% (8 lượt)
75
   0.93% (10 lượt)
76
   0.19% (2 lượt)
77
   1.48% (16 lượt)
78
   0.65% (7 lượt)
79
   0.93% (10 lượt)
80
   1.02% (11 lượt)
81
   1.48% (16 lượt)
82
   1.02% (11 lượt)
83
   0.65% (7 lượt)
84
   0.56% (6 lượt)
85
   1.48% (16 lượt)
86
   0.83% (9 lượt)
87
   0.74% (8 lượt)
88
   1.11% (12 lượt)
89
   1.20% (13 lượt)
90
   1.30% (14 lượt)
91
   1.02% (11 lượt)
92
   0.93% (10 lượt)
93
   1.30% (14 lượt)
94
   1.30% (14 lượt)
95
   1.20% (13 lượt)
96
   1.30% (14 lượt)
97
   1.94% (21 lượt)
98
   1.11% (12 lượt)
99
   0.93% (10 lượt)

Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 16/05/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

62( 4 Lần )Giảm 1
65( 4 Lần ) Không tăng
16( 3 Lần )Tăng 2
18( 3 Lần )Giảm 2
30( 3 Lần )Tăng 1
31( 3 Lần )Tăng 3
52( 3 Lần )Giảm 1
60( 3 Lần )Tăng 1
97( 3 Lần )Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

62 ( 6 Lần )Giảm 2
65 ( 6 Lần )Tăng 1
82 ( 6 Lần ) Không tăng
18 ( 5 Lần ) Không tăng
29 ( 5 Lần )Giảm 1
30( 5 Lần )Tăng 1
69( 5 Lần )Tăng 1
97( 5 Lần )Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp:

65 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
97 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
16 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
19 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
22 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
30 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
43 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
92 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

76      ( 16 ngày )
51      ( 14 ngày )
09      ( 9 ngày )
40      ( 9 ngày )
99      ( 9 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
10 Lần 0
012 Lần 2
15 Lần 1
112 Lần 5
12 Lần 1
215 Lần 4
12 Lần 1
311 Lần 3
7 Lần 1
410 Lần 3
13 Lần 2
512 Lần 2
13 Lần 4
611 Lần 2
5 Lần 0
710 Lần 1
9 Lần 1
88 Lần 3
12 Lần 1
97 Lần 1