Kết quả xổ số điện toán Max 3D

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00769 | Thứ tư, Ngày 15/05/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 20
388
887
Đặc biệt
1Tỷ: 2
Giải nhất
350K: 32
883
167
854
931
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 62
510
133
637
876
075
756
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 82
193
683
756
800
682
877
807
163
Giải ba
5Tr: 1
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 30
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 445
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3064

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00768 | Thứ hai, Ngày 13/05/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 28
134
952
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 96
752
760
202
164
Giải nhất
40Tr: 1
Giải nhì
210K: 90
722
236
943
895
656
260
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 87
430
510
669
746
607
384
998
972
Giải ba
5Tr: 4
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 44
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 767
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 5369

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00767 | Thứ sáu, Ngày 10/05/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 119
289
278
Đặc biệt
1Tỷ: 1
Giải nhất
350K: 56
890
982
099
204
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 78
613
000
618
763
380
830
Giải nhì
10Tr: 2
Giải ba
100K: 57
817
484
920
732
842
292
484
733
Giải ba
5Tr: 12
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 34
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 473
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3120

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00766 | Thứ tư, Ngày 08/05/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 31
687
453
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 71
345
933
468
666
Giải nhất
40Tr: 1
Giải nhì
210K: 87
446
996
899
426
559
051
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 85
060
616
667
024
615
821
899
790
Giải ba
5Tr: 7
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 35
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 283
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3506

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00765 | Thứ hai, Ngày 06/05/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 11
713
446
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 36
061
858
288
321
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 76
167
529
730
305
585
336
Giải nhì
10Tr: 6
Giải ba
100K: 124
000
096
578
780
367
233
050
943
Giải ba
5Tr: 3
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 57
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 597
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 5340