Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00415 | Thứ ba, Ngày 14/05/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
350
052
2 Tỷ1
ĐB Phụ
052
350
400Tr0
Nhất
556
659
500
103
30Tr3
Nhì
929
654
055
666
492
840
10Tr9
Ba
925
656
962
049
253
292
704
915
4Tr8
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr51
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K572
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5110

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00414 | Thứ bảy, Ngày 11/05/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
407
473
2 Tỷ1
ĐB Phụ
473
407
400Tr0
Nhất
726
627
024
275
30Tr10
Nhì
654
132
172
200
337
833
10Tr30
Ba
422
523
380
635
269
965
722
047
4Tr16
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr107
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K511
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5449

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00413 | Thứ năm, Ngày 09/05/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
708
318
2 Tỷ0
ĐB Phụ
318
708
400Tr0
Nhất
829
129
658
303
30Tr3
Nhì
948
779
654
305
979
562
10Tr7
Ba
444
065
544
502
769
387
019
623
4Tr4
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr44
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K416
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5167

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00412 | Thứ ba, Ngày 07/05/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
037
295
2 Tỷ0
ĐB Phụ
295
037
400Tr0
Nhất
544
604
470
815
30Tr0
Nhì
623
398
762
274
480
956
10Tr4
Ba
521
927
076
293
408
584
002
202
4Tr3
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr35
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K505
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4708

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00411 | Thứ bảy, Ngày 04/05/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
065
126
2 Tỷ0
ĐB Phụ
126
065
400Tr0
Nhất
985
109
063
245
30Tr1
Nhì
999
515
784
363
532
363
10Tr16
Ba
162
623
706
017
886
955
594
124
4Tr5
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr53
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K472
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5045