KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 18/05/2024

Thứ bảyNgày: 18/05/2024
13MF-2MF-7MF-15MF-5MF-9MF-16MF-12MF
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
91322
G.1
34422
G.2
54587
91207
G.3
65370
28969
87605
86304
25261
47953
G.4
8722
3565
3622
9776
G.5
9794
6034
3664
4804
5847
1109
G.6
439
382
725
G.7
17
18
19
80
ChụcĐơn Vị
042,5,7,9
17,8,9
224,5
34,9
47
ChụcĐơn Vị
53
61,4,5,9
70,6
80,2,7
94
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 17/05/2024
Thứ sáuNgày: 17/05/2024
19ME-6ME-10ME-13ME-15ME-7ME-12ME-1ME
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
51468
G.1
36545
G.2
25740
88471
G.3
71270
59190
24080
02738
14554
91467
G.4
1610
7280
1449
3711
G.5
1990
2823
4099
1531
0662
6554
G.6
811
467
195
G.7
45
41
62
32
ChụcĐơn Vị
0 
10,12
23
31,2,8
40,1,52,9
ChụcĐơn Vị
542
622,72,8
70,1
802
902,5,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 16/05/2024
Thứ nămNgày: 16/05/2024
17MD-2MD-13MD-9MD-1MD-19MD-12MD-4MD
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
61034
G.1
71290
G.2
62348
50106
G.3
88442
20468
98125
52900
60651
31992
G.4
2338
9068
9944
8906
G.5
2052
1282
6872
1395
3593
8574
G.6
165
824
844
G.7
30
92
09
25
ChụcĐơn Vị
00,62,9
1 
24,52
30,4,8
42,42,8
ChụcĐơn Vị
51,2
65,82
72,4
82
90,22,3,5
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 15/05/2024
Thứ tưNgày: 15/05/2024
18MC-2MC-5MC-7MC-17MC-16MC-1MC-8MC
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
06926
G.1
62025
G.2
01409
55964
G.3
06652
08021
58498
38040
60194
51612
G.4
9231
5633
3688
2553
G.5
1388
2016
7652
8917
9212
7390
G.6
336
470
610
G.7
89
29
30
72
ChụcĐơn Vị
09
10,22,6,7
21,5,6,9
30,1,3,6
40
ChụcĐơn Vị
522,3
64
70,2
882,9
90,4,8
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 14/05/2024
Thứ baNgày: 14/05/2024
14MB-13MB-6MB-11MB-5MB-19MB-10MB-20MB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
16880
G.1
28703
G.2
39525
63916
G.3
15096
08691
26638
16518
93526
28481
G.4
8610
7148
0858
1031
G.5
1597
2914
5213
4645
6661
9199
G.6
934
848
328
G.7
66
63
45
65
ChụcĐơn Vị
03
10,3,4,6,8
25,6,8
31,4,8
452,82
ChụcĐơn Vị
58
61,3,5,6
7 
80,1
91,6,7,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 13/05/2024
Thứ haiNgày: 13/05/2024
15MA-1MA-9MA-3MA-4MA-17MA-7MA-14MA
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
84396
G.1
64440
G.2
12844
84462
G.3
39690
88306
54902
80590
37165
66935
G.4
3100
7913
8862
4260
G.5
8127
9549
6572
7683
7337
1419
G.6
007
667
359
G.7
63
62
20
26
ChụcĐơn Vị
00,2,6,7
13,9
20,6,7
35,7
40,4,9
ChụcĐơn Vị
59
60,23,3,5,7
72
83
902,6
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 12/05/2024
Chủ nhậtNgày: 12/05/2024
20LZ-10LZ-7LZ-6LZ-14LZ-17LZ-12LZ-18LZ
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
54105
G.1
06147
G.2
74859
97508
G.3
73957
99482
89320
24590
26706
66538
G.4
7963
9465
0076
7088
G.5
5862
9352
0691
2480
1519
4340
G.6
751
430
989
G.7
75
33
21
97
ChụcĐơn Vị
05,6,8
19
20,1
30,3,8
40,7
ChụcĐơn Vị
51,2,7,9
62,3,5
75,6
80,2,8,9
90,1,7